Ouders

Vakantierooster 2018/2019

Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 2 maart t/m 10 maart 2019
Goede vrijdag en Pasen 19 april 2019 en 22 april 2019
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019

Schooltijden

OBS Hogenkamp werkt het met ‘vijf gelijke dagen model‘.

De leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan allemaal maandag t/m vrijdag naar school van 08.30 t/m 14.00.

Ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep actieve en betrokken ouders die samen met de leerkrachten allerlei leuke activiteiten organiseren, bijvoorbeeld met Sinterklaas, Kerst en de avondvierdaagse. 

Kortom: alles wat school extra leuk maakt!

De OR bestaat thans uit 11 ouders en 2 juffen en vergadert ongeveer

5 keer per jaar. De ouders hebben zich verdeeld over de verschillende activiteiten, samen met een aantal leerkrachten vormen zij een commissie, die bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest vorm en inhoud geeft.

Heb je zin om ons te komen versterken, je bent van harte welkom. Vele handen maken immers licht ‘werk’.

Ook als niet ouderraadslid kun je je steentje bijdragen. Door bijvoorbeeld te helpen met de school te versieren, limonade te schenken of te helpen tijdens de avondvierdaagse.

De activiteiten van de OR worden betaald uit de gezamenlijke ouderbijdragen. De OR int en beheert deze bijdragen en legt hiervoor financiële verantwoording af. Naast eerder genoemde activiteiten, worden ook het schoolreisje en de sportdag uit de ouderbijdrage betaald.

De ouderbijdrage bedraagt € 45,00 per leerling in de groepen 1 t/m 7 en € 150,00 voor een leerling in groep 8. In groep 8 gaat de leerling op kamp.

In oktober wordt via de nieuwsbrief een verzoek om betaling gedaan.

Indien je de bijdrage niet kunt betalen of in termijnen wil betalen, kun je hierover contact opnemen met Joost van Campen of de leerkracht.

Heb je vragen en/of opmerkingen over de OR? Spreek dan gerust een van ons aan op de het schoolplein of neem contact met ons op via de mail: [email protected]

Willem Greven (Voorzitter)

Daphne Beauvois

Gladys Stegeman (Penningmeester)

Rink Dobbinga

Leonie Goedhart (Secretaris)

Roy Ebbing

Christel klein Goldewijk

Anneke Thuijs

Marieke van der Molen

Yvette Schmitz

Peter Mooibroek

Verlof regeling

Wilt u dat uw kind onder schooltijd weg mag blijven van school? Dan moet u vrijstelling van de leerplicht aanvragen.

Wat is het?
Volgens de Leerplichtwet moet uw kind op vaste tijden naar school. Wilt u dat uw kind onder schooltijd weg mag blijven van school? Dan moet u vrijstelling van de leerplicht aanvragen.

Wat zijn de mogelijkheden?
Gaat het om een periode van minder dan 10 schooldagen? Dan neemt de directeur van de school zelf een besluit over uw aanvraag. Vraagt u verlof aan voor meer dan 10 dagen? Dan neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente een besluit. In de meeste gevallen vraagt de leerplichtambtenaar daarbij advies aan de school.

Wat zijn de voorwaarden?
Vrijstelling van de leerplicht is soms toegestaan. Aanvullende informatie over leerplicht vindt u op de site leerplicht.nl

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?
De directeur van de school heeft het aanvraagformulier voor bijzonder verlof/vrijstelling leerplicht. Vul het formulier samen met de school in.

Inspectierapport BSO

Neem contact met ons op.

We zijn nu niet online, maar laat rustig een bericht achter. We nemen zo snel mogelijk contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search