Ondersteuning

Organisatie

Door het onderwijs in de groep zodanig te organiseren dat er gebruik gemaakt wordt van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen heeft de leerkracht de mogelijkheid te ondersteunen daar waar nodig is. Ook het vooraf bieden van alternatieven aan bepaalde leerlingen is van belang zodat elke leerling zelfstandig binnen zijn mogelijkheden verder kan werken. Voor leerlingen die gebruik maken van de leerling gebonden financiering (rugzak) geldt dat de rugzakbegeleider en/of de IB-er zorgt voor werk waarop de leerkracht in de groep terug kan grijpen.

De eindverantwoordelijkheid voor de groep en de individuele leerlingen daarbinnen ligt ten alle tijden bij de groepsleerkracht. Wanneer er sprake is van een duobaan is de leerkracht die het meest met de groep werkt eindverantwoordelijke. In de leerlingbespreking worden de moeilijkheden waarmee de leerkracht in zijn groep te maken heeft enkele keren per jaar besproken. Initiatief voor het bespreken van een leerling ligt in principe bij de groepsleerkracht. Wanneer de intern begeleider constateert dat een leerling ten onrechte niet wordt besproken brengt zij de leerling alsnog ter sprake. Doel van de leerlingbespreking is een eventueel probleem in beeld te brengen, een mogelijke aanpak te bespreken en vast te leggen, het proces te volgen en vervolgafspraken te maken. Wanneer er voor een leerling aanpassingen worden gedaan in de leerstof of werkwijze worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Ook bij verdere stappen in de leerlingzorg worden de ouders telkens betrokken. Ook hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij de groepsleerkracht, die kan op haar/zijn beurt wel de ondersteuning van de intern begeleider vragen. Wanneer er een handelingsplan wordt gemaakt wordt de ouders gevraagd dit te ondertekenen, zodat duidelijk is wat de ouders van de school mogen verwachten en eventueel wat de school van de ouders verwacht. Wanneer een aantal leerlingen op hetzelfde leerstofonderdeel uitvallen is het gebruikelijk een groepshandelingsplan te maken. Ouders hebben altijd het recht om op aanvraag het leerlingdossier en het leerlingvolgsysteem in te zien.

Neem contact met ons op.

We zijn nu niet online, maar laat rustig een bericht achter. We nemen zo snel mogelijk contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search