Informatie

Onze school is een openbare school met één locatie aan de Lohmanlaan in de wijk Schöneveld. Op een openbare school kan iedereen toegelaten worden, ongeacht huidskleur, geloof of nationaliteit. Het bestuur van de openbare scholen in Doetinchem en omstreken wordt gevormd door de stichting openbaar primair onderwijs IJsselgraaf.

Openbaar onderwijs

OBS Hogenkamp staat in de wijk Schöneveld in Doetinchem.

Schöneveld is een rustige, naoorlogse wijk met hoofdzakelijk laagbouwwoningen dichtbij het centrum van Doetinchem. De wijk heeft winkels voor uw dagelijkse boodschappen. Midden in de wijk bevindt zich een grote speeltuin waar activiteiten worden georganiseerd voor kinderen van alle leeftijden. Voor sport en recreatie biedt de wijk volop mogelijkheden. In de wijk staat een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast bevindt zich in deze wijk zorgcentrum Schavenweide.

Kinderen worden op velerlei gebied aangemoedigd te leren en zich te ontwikkelen. Wij vinden een goede zorg aan de boven- en onderkant van het leerproces belangrijk. De ontwikkeling van goed op elkaar afgestemde leerlijnen krijgen in de schoolontwikkeling veel aandacht. Wij zijn op onze school veel bezig met de afstemming van de leerprocessen en de ontwikkeling van kinderen. Een aantal malen per jaar staat dit op de agenda om ervoor te zorgen dat het bestaande beleid goed wordt geborgd en we open blijven staan voor nieuwe, bij ons passende ontwikkelingen.

Leerprestaties worden d.m.v. genormeerde toetsen regelmatig gecontroleerd en in het leerlingvolgsysteem vastgelegd. De sociaal-emotionele ontwikkeling houden wij in de gaten door middel van een aantal observatiemomenten in het jaar. Wij werken met het administratie-en leerlingvolgsysteem Parnassys. U kunt de gegevens van uw kind bekijken op het ouderportaal.

Belangrijk is voor ons de verdere toekomst van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Vanzelfsprekend wordt gestreefd naar een hoog opleidingspeil, maar ook het aanleren van vaardigheden als agenda bijhouden en huiswerk maken wordt systematisch beoefend.

Het contact met ouders en de school vinden wij heel belangrijk. De sfeer, waarin de kinderen opgroeien is van doorslaggevend belang. Een vriendelijk en veilig klimaat met orde, regelmaat en oog voor elkaar geeft het kind de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Wij streven ernaar om te kijken wat kinderen al kunnen en niet naar wat ze niet kunnen.

De omgeving

Een  school dient zich niet te beperken tot het aanleren van de wettelijk vastgelegde schoolvakken, maar er hoort een stuk opvoeding bij. Samen leven, samen werken en je eigen verantwoording nemen zijn belangrijke zaken in het leven. Wij willen een leefgemeenschap bieden waar niet alleen geleerd wordt, maar waar de kinderen zich ook kunnen ontwikkelen in positief gedrag, zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Aanmelden

Met het inschrijvingsformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school.

Verlof regeling

Wilt u dat uw kind onder schooltijd weg mag blijven van school? Dan moet u vrijstelling van de leerplicht aanvragen.

Wat is het?
Volgens de Leerplichtwet moet uw kind op vaste tijden naar school. Wilt u dat uw kind onder schooltijd weg mag blijven van school? Dan moet u vrijstelling van de leerplicht aanvragen.

Wat zijn de mogelijkheden?
Gaat het om een periode van minder dan 10 schooldagen? Dan neemt de directeur van de school zelf een besluit over uw aanvraag. Vraagt u verlof aan voor meer dan 10 dagen? Dan neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente een besluit. In de meeste gevallen vraagt de leerplichtambtenaar daarbij advies aan de school.

Wat zijn de voorwaarden?
Vrijstelling van de leerplicht is soms toegestaan. Aanvullende informatie over leerplicht vindt u op de site leerplicht.nl

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?
De directeur van de school heeft het aanvraagformulier voor bijzonder verlof/vrijstelling leerplicht. Vul het formulier samen met de school in.

Neem contact met ons op.

We zijn nu niet online, maar laat rustig een bericht achter. We nemen zo snel mogelijk contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search